?statistikler
İçerik Tıklama Görünümü : 47302
Arama

PostHeaderIcon

20140120_2711020 Merhum Ba?kan Veli Emir'in b?rakt??? koltu?u,genel kurulda gven oyu alarak tescilleyen mer z???ky?ld?z Band?rma'l? Kahvecilerin yeni Ba?kan? oldu.

Kurtulu? Park D?n Salonunda gerekle?en Band?rma Kahveciler ve Otelciler Odas? genel kurulunda 170 kat?l?m gerekle?ti.

2 viagraindian.com. listenin yar??t??? seimlerde Ba?kan mer z???ky?ld?z'?n listesi 147 oy alarak gven tazelerken, alternatif liste Salim Fidan 24 oy ald?.

Yeni Ba?kan mer z???ky?ld?z, te?ekkr konu?mas? yapt??? seim sonras? camian?n Veli Emir gibi esnaf ve sanatkar? ad?na her zaman dik durmu?, znden ve mesle?inden dn vermeden oda yelerinin hak ve hukukunu savunmu? bir by?n yan?nda yeti?menin kendisi iin byk bir onur oldu?unu, ondan devrald??? bu bayra?? ayn? dstur ile daha st noktalara ta??ma gayreti iinde olaca??ndan kimsenin ku?ku duymamas?n? istedi.

Last Updated (Salı, 07 Şubat 2017 17:27)

 

PostHeaderIcon DUYURU


duyuru-1ODAMIZA KAYITLI OLAN YELER?M?Z?N OCUKLARLARINA BURS VER?LECEKT?R. N?VERS?TE DE OKUYAN VEYA KAZANAN OCUKLARINIZ ??N ODAMIZA MRACAT ETMEN?Z GEREKMEKTED?R.

Last Updated (Salı, 07 Şubat 2017 17:25)

 

PostHeaderIcon

ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI
TARAFINDAN YAPILACAK KURS VE SINAVLARIN
ESAS VE USULLER?NE ?L??K?N YNERGE

Read more...

 

PostHeaderIcon

Ynetmelik

Milli E?itim Bakanl???ndan:

Mill E?itim Bakanl??? Okul-Aile Birli?i Ynetmeli?i

Read more...

 

PostHeaderIcon SA?LIK KURUMU

SA?LIK KURULU?U

TELEFON

DR. M.GVEN KARAHAN DEVLET HASTANES? 714 27 80
KAPIDA? DEVLET HASTANES? 714 53 00
ZEL HASTANE 714 66 68
ANA OCUK SA?LI?I VE A?LE PLANLAMASI MERKEZ? 718 38 89
VEREM SAVA? D?SPANSER? 718 33 69
1 NOLU SA?LIK OCA?I (GNAYDIN MAHALLES?) 718 10 12
2 NOLU SA?LIK OCA?I (HAYDARAVU? MAHALLES?) 712 58 20
3 NOLU SA?LIK OCA?I (ALTIYZEVLER MAHALLES?) 721 46 60 brand cialis online
4 NOLU SA?LIK OCA?I (LEVENT MAHALLES?) 731 04 30
5 NOLU SA?LIK OCA?I (100. YIL MAHALLES?) 721 32 22
6 NOLU SA?LIK OCA?I (AYYILDIZTEPE MAHALLES?) 738 14 10
7 NOLU SA?LIK OCA?I (PA?ABAYIR MAHALLES?) 714 32 28
8 NOLU SA?LIK OCA?I (17 EYLL MAHALLES?) 714 73 05
KIZILAY TIP MERKEZ? 715 06 55
MARMARA MERKEZ POL?KL?N??? 715 38 00

ABD'deki aileler ki?i ba?? ba?ka yerden daha fazla ila sat?n al?rlar. evrimii eczane taraf?ndan sa?lanan ilalar?n bulunmas? kesinlikle reeteli ila ktye kullan?m? salg?n?n?n katk?da bulundu?u bir yndr. rne?in, Antabuse, kronik alkolik hastal??? olan baz? insanlarda kullan?l?r. Bu ila, Antabuse al?rken alkol tketmeniz durumunda ortaya ?kacak olan rahats?z edici yan etkiler nedeniyle iki iilmemize yard?mc? olabilir. En popler ilalardan biri Viagra 'd?r. Yaz?m?z "Viagra 25mg sat?n al" zerine odaklanmaktad?r. Bilim adamlar? ne bekleyebilece?inizi konu?uyorlar ""? Tavsiyemiz kolayd?r, ancak "" ile ilgili bilgiye ihtiyac?n?z varsa tm fark yaratabilir. Cinsiyet sa?l?k a?s?ndan ok nemli olmasa da, senin iin ok nemli. Genellikle ilalar yan etkilere neden kutu. Sertifikal? doktor sizin iin bir reeteyi yay?nlayacak, ancak Viagra dahil olmak zere zmler senin iin uygunsa.

 
More Articles...