işyeri açmak için gerekli belgelerin tümü.

 

İşyeri Açarken İstenen BelgelerVERGİ  DAİRESİNDEN  İSTENEN  BELGELER

-Bildirim  Formu  doldurulur.
-Kira  Kontratı veya Tapu Fotokopisi
-İşe  ilk  başlayan  kişinin  noter   tasdikli  imza sirküsü.
-İkametgah İlmühaberi
-İşe Başlama Formu
-Nüfus Cüzdanı Örneği

Belgeler  tamamlandıktan  sonra  yoklama memuru verilen bilgileri  denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra  vergi levhası alınır.

İLGİLİ  BELEDİYEDEN  İSTENEN  BELGELER

10.08.2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edinecek olan ve aşağıda bir örneği bulunan beyan formunun doldurulması gerekmektedir.

İLGİLİ  MESLEK  ODASINDAN  İSTENEN  BELGELER

-Vergi  dairesine   kayıt  belgesi 
-3 fotoğraf
-Nüfus  cüzdanı  örneği
-Sicile kayıt belgesi
-Alanında ustalık belgesi

ESNAF VE SANATKARLAR SİCİLİNE KAYITTA İSTENEN BELGELER

-Vergi levhası fotokopisi
-Nüfus cüzdanı fotokopisi
-İkametgah belgesi (resimli)
-3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği.
-Araç sahibi esnaflardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi
-Sicil ilan bedeli dekont örneği
-Sicil harç bedeli dekont örneği

SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI ve BİLDİRİMİ

Kanunun 4/b bendi kapsamında (kendi nam ve hesabına çalışan) sigortalı sayılanlardan;

- Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları, bu mükellefiyetlerinin başlangıç tarihi itibarıyla başlamakta ve bu tarih vergi dairelerince Kuruma bildirilmektedir.

-  Gelir vergisinden muaf olanların sigortalılıkları, esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerine tescil tarihi itibarıyla başlamakta  ve bu tarih esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerince Kuruma bildirilmektedir.

Sigortalıların Prime Esas Kazançları

5510 sayılı Kanun ile basamak sistemi  kaldırılmıştır.

Kanunun (4/b) kapsamında bulunan sigortalıların (esnaf ve sanatkarların) prime esas kazançları yürürlükteki asgari ücretin brüt tutarı ile 6,5 katı arasında  (halen 638.70.-YTL  ila 4.152.-YTL) arasında  kalmak şartı ile kendileri tarafından beyan edilmektedir.

Sigortalı aynı zamanda yanında işçi çalıştırıyorsa yani işveren ise, beyan ettiği kazanç  çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazancının en yükseğinden daha  az olamayacaktır.ABD'deki aileler kişi başı başka yerden daha fazla ilaç satın almak alırlar. Çevrimiçi eczaneler tarafından sağlanan uyuşturucu bulunması kesinlikle reçeteli ilaç kötüye kullanımı salgınının katkıda bulunduğu bir yönüdür. Örneğin, Antabuse, kronik alkolik hastalığı olan bazı insanlarda kullanılır. Bu ilaç, Antabuse alırken alkol tüketmeniz durumunda ortaya çıkacak olan rahatsız edici yan etkiler nedeniyle içki içilmemize yardım etmek ebilmek. En popüler bir ilaçlardan biri Viagra 'dır. Yazımız "Viagra 25mg satın al" üzerine odaklanmaktadır. Bilim adamları ne hakkında konuşuyorlar ""? Tavsiyemiz kolaydır, ancak "" ile ilgili bilgiye ihtiyacınız varsa tüm fark yaratabilir. Cinsiyet sağlık açısından çok başarılı olmasa da, senin için çok önemli. Genellikle ilaçlar yan etkilere nedenini olabilir. Sertifikalı doktor senin için bir reçeteyi yayınlayacak, ancak Viagra dahil olmak üzere çözümler sizin için uygunsa.