20140120_2711020 Merhum Ba?kan Veli Emir'in b?rakt??? koltu?u,genel kurulda gven oyu alarak tescilleyen mer z???ky?ld?z Band?rma'l? Kahvecilerin yeni Ba?kan? oldu.

Kurtulu? Park D?n Salonunda gerekle?en Band?rma Kahveciler ve Otelciler Odas? genel kurulunda 170 kat?l?m gerekle?ti.

2 viagraindian.com. listenin yar??t??? seimlerde Ba?kan mer z???ky?ld?z'?n listesi 147 oy alarak gven tazelerken, alternatif liste Salim Fidan 24 oy ald?.

Yeni Ba?kan mer z???ky?ld?z, te?ekkr konu?mas? yapt??? seim sonras? camian?n Veli Emir gibi esnaf ve sanatkar? ad?na her zaman dik durmu?, znden ve mesle?inden dn vermeden oda yelerinin hak ve hukukunu savunmu? bir by?n yan?nda yeti?menin kendisi iin byk bir onur oldu?unu, ondan devrald??? bu bayra?? ayn? dstur ile daha st noktalara ta??ma gayreti iinde olaca??ndan kimsenin ku?ku duymamas?n? istedi.

Last Updated (Salı, 07 Şubat 2017 17:27)