faaliyetlerimiz1- Evlenen yelerimiz ve ouklar?na kk alt?n hediyesi

2-Askere giden yelerimiz veya ocuklar?na asker harl??? demesi
3-Resmi rapor do?rultusunda yang?n,sel deprem gibi afetten zarar gren yelerimizin i?yerlerine uygun grlecek veya hasar duruluna gre kar??l?kks?z yard?m.
4-yelerimizin Bal?kesir ili resmi kurumlardaki i?lerinin takibi.