SA?LIK KURULU?U

TELEFON

DR. M.GVEN KARAHAN DEVLET HASTANES? 714 27 80
KAPIDA? DEVLET HASTANES? 714 53 00
ZEL HASTANE 714 66 68
ANA OCUK SA?LI?I VE A?LE PLANLAMASI MERKEZ? 718 38 89
VEREM SAVA? D?SPANSER? 718 33 69
1 NOLU SA?LIK OCA?I (GNAYDIN MAHALLES?) 718 10 12
2 NOLU SA?LIK OCA?I (HAYDARAVU? MAHALLES?) 712 58 20
3 NOLU SA?LIK OCA?I (ALTIYZEVLER MAHALLES?) 721 46 60 brand cialis online
4 NOLU SA?LIK OCA?I (LEVENT MAHALLES?) 731 04 30
5 NOLU SA?LIK OCA?I (100. YIL MAHALLES?) 721 32 22
6 NOLU SA?LIK OCA?I (AYYILDIZTEPE MAHALLES?) 738 14 10
7 NOLU SA?LIK OCA?I (PA?ABAYIR MAHALLES?) 714 32 28
8 NOLU SA?LIK OCA?I (17 EYLL MAHALLES?) 714 73 05
KIZILAY TIP MERKEZ? 715 06 55
MARMARA MERKEZ POL?KL?N??? 715 38 00

ABD'deki aileler ki?i ba?? ba?ka yerden daha fazla ila sat?n al?rlar. evrimii eczane taraf?ndan sa?lanan ilalar?n bulunmas? kesinlikle reeteli ila ktye kullan?m? salg?n?n?n katk?da bulundu?u bir yndr. rne?in, Antabuse, kronik alkolik hastal??? olan baz? insanlarda kullan?l?r. Bu ila, Antabuse al?rken alkol tketmeniz durumunda ortaya ?kacak olan rahats?z edici yan etkiler nedeniyle iki iilmemize yard?mc? olabilir. En popler ilalardan biri Viagra 'd?r. Yaz?m?z "Viagra 25mg sat?n al" zerine odaklanmaktad?r. Bilim adamlar? ne bekleyebilece?inizi konu?uyorlar ""? Tavsiyemiz kolayd?r, ancak "" ile ilgili bilgiye ihtiyac?n?z varsa tm fark yaratabilir. Cinsiyet sa?l?k a?s?ndan ok nemli olmasa da, senin iin ok nemli. Genellikle ilalar yan etkilere neden kutu. Sertifikal? doktor sizin iin bir reeteyi yay?nlayacak, ancak Viagra dahil olmak zere zmler senin iin uygunsa.