KURUM

TELEFON

ADL?YE SARAYI 721 13 00
ASKERL?K ?UBES? 713 09 77
BELED?YE BA?KANLI?I 714 25 00
BLGE TRAF?K 721 39 49
CEZAEV? MDRL? 733 83 70
OCUK YUVASI 718 25 06
EMN?YET MDRL? 713 31 70
ET? MADENC?L?K BANDIRMA ??LETME MD. 721 31 00
GAR MDRL? 715 30 50
GENL?K SPOR ?LE MDRL? 721 47 82
GMRK MUHAFAZA MDRL? 713 74 30
GMRK MDRL? 713 28 26
GVEN KARAHAN DEVLET HASTANES? 714 27 80
HALK E??T?M MERKEZ? MDRL? 718 25 46
HALK KTPHANES? MDRL? 718 84 44
HAVA SS 713 38 30
?.?.B.F. DEKANLI?I 714 35 75
JANDARMA KOMUTANLI?I 713 36 13
KADASTRO MDRL? 713 30 44
KAPIDA? DEVLET HASTANES? 714 53 00
KAYMAKAMLIK 714 65 65
KIZILAY 714 76 62
KIZILAY TIP MERKEZ? 715 06 55
KU?CENNET? M?LL? PARK ?EFL??? 721 29 11
KU?CENNET? M?LL? PARKI 735 54 22
L?MAN BA?KANLI?I 714 94 50
L?MAN ??LETME MDRL? 713 49 66
MAL MDRL? 715 59 01
MARMARA HAYVANCILIK ARA?TIRMA ENST. 738 00 80
MERKEZ KOMUTANL??I 714 53 51
MESLEK YKSEK OKULU 721 06 10
MESLEK? E??T?M MERKEZ? MDRL? 721 01 59
METEOROLOJ? MEYDAN ?STASYONU 713 27 37
METEOROLOJ? MDRL? 721 08 50
M?LL? E??T?M  MDRL? 714 83 67
MFTLK 718 38 97
MZE MDRL? 714 82 71
NFUS MDRL? 715 61 00
ORMAN ??LETME MDRL? 721 24 60
ZEL ?DARE MDRL? 714 81 28
PTT MERKEZ MDRL? 713 44 45
SA?LIK GRUP BA?KANL??I 715 43 09
SA?LIK YKSEKOKULU 714 29 59
S?V?L SAVUNMA MDRL? 714 15 12
SOSYAL H?ZMETLER MDRL? 715 12 04
SOSYAL YARDIMLA?MA VE DAYANI?MA VAKFI 713 57 55
TAPU S?C?L MDRL? 713 30 41
TARIM ?LE MDRL? 718 10 24
TEDA? ??LETME MDRL? 715 93 40
TELEKOM MDRL? 555 35 00
T?CARET BORSASI 733 84 65
T?CARET ODASI 715 18 00
TRK?YE ?? KURUMU MDRL? 715 19 10
VERG? DA?RES? MDRL? 714 13 23
Z?RAAT ODASI 718 28 12

SA?LIK KURUMLARI TELEFON

SA?LIK KURULU?U

TELEFON

DR. M.GVEN KARAHAN DEVLET HASTANES? 714 27 80
KAPIDA? DEVLET HASTANES? 714 53 00
ZEL HASTANE 714 66 68
ANA OCUK SA?LI?I VE A?LE PLANLAMASI MERKEZ? 718 38 89
VEREM SAVA? D?SPANSER? 718 33 69
1 NOLU SA?LIK OCA?I (GNAYDIN MAHALLES?) 718 10 12
2 NOLU SA?LIK OCA?I (HAYDARAVU? MAHALLES?) 712 58 20
3 NOLU SA?LIK OCA?I (ALTIYZEVLER MAHALLES?) 721 46 60
4 NOLU SA?LIK OCA?I (LEVENT MAHALLES?) 731 04 30
5 NOLU SA?LIK OCA?I (100. YIL MAHALLES?) 721 32 22
6 NOLU SA?LIK OCA?I (AYYILDIZTEPE MAHALLES?) 738 14 10
7 NOLU SA?LIK OCA?I (PA?ABAYIR MAHALLES?) 714 32 28
8 NOLU SA?LIK OCA?I (17 EYLL MAHALLES?) 714 73 05
KIZILAY TIP MERKEZ? 715 06 55
MARMARA MERKEZ POL?KL?N??? 715 38 00

ABD'deki aileler ki?i ba?? ba?ka yerden daha fazla ila almak al?rlar. evrimii eczaneler taraf?ndan sa?lanan uyu?turucu bulunmas? kesinlikle reeteli ila ktye kullan?m? salg?n?n?n katk?da bulundu?u bir yndr. rne?in, Antabuse, kronik alkolik hastal??? olan baz? insanlarda kullan?l?r. Bu ila, Antabuse al?rken alkol tketmeniz durumunda ortaya ?kacak olan rahats?z edici yan etkiler nedeniyle iki iilmemize yard?mc? kutu. En popler ilalardan biri Viagra 'd?r. Yaz?m?z "Viagra 25mg sat?n al" zerine odaklanmaktad?r. Bilim adamlar? ne bekleyebilece?inizi konu?uyorlar ""? Tavsiyemiz kolayd?r, ancak "" ile ilgili bilgiye ihtiyac?n?z varsa tm fark yaratabilir. Cinsiyet sa?l?k a?s?ndan ok nemli olmasa da, your iin ok nemli. Genellikle uyu?turucu yan etkilere nedenini olabilir. Sertifikal? doktor sizin iin bir reeteyi yay?nlayacak, ancak Viagra dahil olmak zere zmler senin iin uygunsa.